Monday, 25 August 2014

Progress of ceiling in second room - www.aardskip.com - 2e kamer se plafon vorder.

This past week we continued with the ceiling in the second bedroom. See photo.

If you asked how do we cut the wood to fit so perfectly in the arch, we will not tell you. Joke, we first measure the arch and then cut a cardboard template and then make the wooden ceiling panel. Tedious process, but it works. By the way the wooden ceiling panels are made from second hand solar panel pallets.

We also started to bake bread in the solar oven and it works very well, thank you very much.

Feedback: The grey water system is working fine again.

-o0o---------------------

Die afgelope week het ons voortgegaan met die plafon in die tweede slaapkamer. Sien foto.

As jy vra hoe hoe doen ons dit om die hout so perfek te laat pas in die boog, sal ons jou nie vertel nie. Grap, ons meet eers die boog en dan maak ons 'n karton sjabloon en dan saag ons die hout plafon paneel uit. ´n Uitgerekte proses, maar dit werk.

Ons het ook begin brood in die sonoond te bak en dit werk baie goed, baie dankie.

Terugvoering: Die gryswaterstelsel werk weer goed.

vriendelike groete
Ludwig en Retha Everson

Saturday, 16 August 2014

3rd bedroom corridor window and door done - www.aardskip.com - 3e kamer se gangvensters en deur voltooi

Die derde kamer is nou afrond en ek en Retha slaap nou in die kamer. Dit is die eerste slaapkamer met 'n deur, vensters en plafon. Die plafon maak die kamer se temperatuur baie meer gerieflik as die ander vertrekke in die aardskip. Bo op die plafon het ons ook tweedehandse polistireen geplaas vir
ekstra isolasie.

Die foto wys die derde slaapkamer se deur en venster van die gang se kant. Kyk hoe groot is die piesangboom.

Die week het ons begin met die plafon van die tweede slaapkamer.

Ander interessantheidjie is dat die gryswater was nie die week genoeg vir die spoel van die toilet nie. Gelukkig is daar 'n eenrigting klep wat ons kan oop draai om die toilet te spoel met drinkwater (soos in ander huise). Die tekort aan spoel water was waarskynlik omdat daar 'n verstopping was en
van die water weg gevloei het na die septiesetenk. Daar is 'n klep wat die gryswaterpyp verbind aan die swartwaterpyp om oorvloei te voorkom. Hopelik het ons het die verstopping skoon gekry. Dit vetfilter het nogal heelwat vet in gehad, wat waarskynlik in die gryswater pyp vasgesit het.

-o0o---------------------

The third room is finished and Retha and myself moved to this room so that we can start with the second room. This is the first bedroom with a door, windows and a ceiling. The ceiling makes the room much more comfortable than the other rooms in the earthship. Above the ceiling, we also placed second-hand polystyrene for extra insulation.

The photo shows the door and window of the third bedroom from the corridor's side. See how big the banana tree.

This week we start with the ceiling of the second bedroom.

Other interesting point is that grey water was not enough to flush the toilet. Fortunately, there is a valve which can be opened to flush the toilet with drinking water (like in other modern homes). The shortage of flush water was probably because there was a blockage in the grey water pipe, and the waters flowed to the septic tank. There is a valve that connects to the grey water pipe with the black water pipe to prevent overflow inside the house. Hopefully we've got the blockage cleared. We
cleaned the grease filter which had quite a lot of fat, which was probably stuck in the grey water pipe.

vriendelike groete
Ludwig en Retha Everson

Saturday, 2 August 2014

Blomkool - www-aardskip-com - cauliflower

Ons is klaar met die installering van die deur en die glas van die derde slaapkamer. Drie verskillende diktes glas (3-6mm) is gebruik, afhangende van die grootte en die doel van die ruite. Volgende week sal ons met die derde kamer afrond en dan sal ons oor trek na die derde kamer en begin werk aan die tweede kamer se plafon en glas/venster muur.

Hier is die foto van ons groot blomkool met 'n deursnee van meer as 30 cm. Die wit bak in die agtergrond is 'n standaard grote roomysbak. Tussen hakkies die plantjie was geplant in Mei 2013, maar het eers 'n paar maande gelede begin blom.

-o0o---------------------

We finished installing the door and the glass of the third bedroom. Three different thicknesses of glass (3-6mm) was used, depending on the size and purpose of the glass panes. Next week we will be finished with the third room and then we will move in to the room and start with the second room's ceiling and glass/window wall.

Here is the photo of our huge cauliflower with diameter of more than 30cm. The seeds of the cauliflower was planted May 2013, but it only started to from a flower a couple of moths ago.

vriendelike groete
Ludwig en Retha Everson

Saturday, 26 July 2014

Snappy installed - www.aardskip.com - Snappy geïnstalleer

Hierdie week het ons die Snappy induksieplaat in die kombuistafel geïnstalleer .

Ons het ook begin met die installering van die deur van die derde slaapkamer.

Binnekort sal ek foto's plaas van ons groot blomkool met 'n deursnee van meer as 30cm en wortel met 'n deursnee van byna 10cm.

-o0o---------------------

This week we installed the Snappy induction plate in the kitchen tabletop.

We also started installing the door of the third bedroom.

Soon I will post some photos of our huge cauliflower with diameter of more than 30cm and carrot with diameter of almost 10cm in the planter.

vriendelike groete
Ludwig en Retha Everson

Pos: Posbus 186, Orania 8752, Suid Afrika
Tel: +27 73 134 9671
Web: http://www.aardskip.com
Bakkies: http://www.facebook.com/groups/aardskip
GPS: -29.8168,24.4115

Aardskip donations / skenkings
Bank: ABSA
Swift code: ABSAZAJJ
Branch: 632005
Account name: LRHV Everson
Account nr: 9272495193
Reference: Aardskip

Tuesday, 22 July 2014

Backup gas geyser installed - aardskip - rugsteun gasgeiser geïnstalleer

Last week I've designed a solar system for the Groot Geluk neighbourhood next to Orania. This phase of the project will have a 24kW peak power and 100kWh units per day capability. The system will have in the order of 92 PV panels and give power to 20 households.

In the photo you see the portable gas geyser that I bought at Kragdag. Currently it is installed so that it can be used with the simple turn of a valve. However it can very easily be move to where it is most needed.

-o0o---------------------

Verlede week het ek 'n sonkragstelsel vir die Groot Geluk buurt langs Orania ontwerp. Hierdie fase van die projek sal 'n piek krag van 24kW en 100kWh eenhede per dag lewer. Die stelsel sal in die orde van 92 panele elektriese krag hê en gee krag aan 20 huishoudings.

In die foto sien julle die draagbare gasgeiser wat ek by Kragdag gekoop het. Tans is dit so geïnstalleer sodat dit gebruik kan word met die eenvoudige draai van 'n klep. Terselfde tyd kan dit baie maklik geneem word na die plek waar dit die nodigste is.

vriendelike groete
Ludwig en Retha Everson
Pos: Posbus 186, Orania 8752, Suid Afrika
Sel: +27 73 134 9671
Tel: +27 53 207 0029
Web: http://www.aardskip.com
Bakkies: http://www.facebook.com/groups/aardskip
GPS: -29.8168,24.4115

Saturday, 12 July 2014

Interesante toeriste van ZA - www.aardskip.com - interesting visitors from NL.

This week we had a couple of interesting visitors.

On Friday we were visited by a couple, Roger and Lettia, that took a year off work and travel around Southern Africa doing bird watching. We met them in Nieu-Bethesda on a camping site and they decide to visit Orania.

Saturday we had another couple that travelled with their Land Rover all the way from the Netherlands to Orania. Andrea and Jeroen earn their living by writing interesting articles for various Dutch magazines and newspapers. Their article on Orania will be in "Het Parool", http://www.parool.nl/. Probably next Saturday.

-o0o---------------------

Hierdie week het ons het 'n paar baie interessante besoekers gehad.

Vrydag het ons besoek gehad deur 'n egpaar, Roger en Lettia, wat 'n hele jaar van van hulle werk afgeneem het en reis in Suider-Afrika om voëls te besigtig. Ons het hulle in Nieu-Bethesda op 'n kampplek ontmoet en hulle het besluit om Orania te besoek.

Saterdag het nog 'n paartjie ons besoek, wat na Orania gereis met hulle Land Rover al die pad van Nederland. Andrea en Jeroen verdien hulle geld deur artikels te skryf van interessanthede vir verskeie Nederlandse tydskrifte en koerante. Hulle artikel oor Orania sal in "Het Parool" verskyn. Waarskynlik
volgende Saterdag.

-o0o---------------------

Deze week hadden we interessante bezoekers.

Op vrijdag werden we bezocht door een paar, Roger en Lettia, dat een jaar door Zuid-Afrika reizen en vogels kijken. We ontmoetten hen in Nieu-Bethesda op een camping en ze besluiten om Orania te bezoeken.

Zaterdag hadden we een ander koppel dat reisden met hun Land Rover helemaal vanuit Nederland naar Orania. Andrea en Jeroen hun brood verdienen door het schrijven van interessante artikelen voor verschillende Nederlandstalige tijdschriften en kranten. Hun artikel over Orania zal in "Het Parool" zijn. Waarschijnlijk volgende week zaterdag.
- vertaald met behulp van google -

vriendelike groete
Ludwig en Retha Everson
GPS: -29.8168,24.4115

Sunday, 6 July 2014

Die fotovoltpanele is op die - www.aardskip.com - we have placed the PV pannels on the roof.

In die foto sien u die fotovoltpanele op die dak en ook die span wat gehelp het om dit daar te kry. V.L.N.R. Tommie, Jaco, Arno en CJ. Die aksie was moontlik gemaak deur Tommie wat die aluminium fabriek in Orania besit. Die aluminium dwarslatte wat gebruik was om die pannel so netjies vas te maak is ontwerp en gemaak deur Tommie. 'n Groot deel van Tommie se fabriek werk ook op sonkrag. Dankie Tommy en die res van die span.

Agter die venters sien julle on kop hoë piesangboom, botterskorsie ranke en 'n hele spul tamaties.

Die grys watersel se vetfilter is skoon gemaak.

Temperature die week was so laag as -3 grade buite en tog terselfde tyd 12 grade binne.

Verder het ons 'n draagbare rugsteun gas geyser geïnstaleer vir die dae wat dit so bewolk is.

Laastens is daar ook nou 'n Ultra Violet waterfilter geplaas om die koue drinkwater te steriliseer.
http://en.wikipedia.org/wiki/Ultraviolet_germicidal_irradiation


-o0o---------------------

In the picture you can see the PV panels on the roof and also the team that helped. F.l.t.r. Tommy, Jaco, Arno and CJ. The action was made possible by Tommy that owns the aluminum factory in Orania. The aluminum crossbars that were used for the panels was designed and made by Tommy. A large part of Tommy's factory also works on solar energy.

Inside the earthship you see banana tree, butternut creepers and a whole bunch of tomatoes.

Temperatures this week were as low as -3 degrees outside and yet at the same time 12 degrees inside.

Furthermore we installled a portable backup gas geyser installed for the cloudy days.

Finally, there is also an Ultra Violet water filter placed to sterilize cold drinking water.

vriendelike groete
Ludwig en Retha Everson en die PV instalasie span (Tommy, Jaco, CJ & Arno)

Pos: Posbus 186, Orania 8752, Suid AfrikaA
Sel: +27 73 134 9671
Tel: +27 53 207 0029
Web: http://www.aardskip.com
Bakkies: http://www.facebook.com/groups/aardskip
GPS: -29.8168,24.4115

Tuesday, 24 June 2014

First room with ceiling - www.aardskip.com - praatjie by Kragdag

The last couple of weeks we worked on the ceiling, of what we call the 3rd bedroom. However this is the first bedroom with a ceiling. At the same time we had to place the final window and wooden wall of the bedroom. We still need to place the actual glass. In the photo you will also see our banana tree in the planter and the fact we already have guests in the room.

This week we are honoured that Ludwig was invited to give a talk on the Aardskip Project and other alternative energy projects in Orania at Kragdag, at 15:40 on Thursday the 26st of June 2014. Kragdag is an alternative energy expo close to Pretoria. To visit the expo go to their website for more info:
http://kragdag.com/winkel/index.php?main_page=page&id=17


-o0o----------------------------------------

Die afgelope paar weke het ons gewerk het aan die plafon, van wat ons die 3e slaapkamer noem, maar dit is die eerste slaapkamer met 'n plafon. Terselfdertyd het ons die finale venster en hout muur van die slaapkamer
ingesit. Verder moet ons nog die glas insit. In die foto sal julle ook ons piesangboom sien en die feit dat ons reeds gaste in die kamer is.

Hierdie week is ons geëerd dat Ludwig uit genooi is om 'n praatjie oor die Aardskip projek en ander alternatiewe energie-projekte in Orania by Kragdag te gee, om 15:40 op Donderdag die 26ste Junie 2014. Kragdag is 'n alternatiewe energie Ekspo naby Pretoria.

Om na die praatjie te kom luister, gaan na hulle webwerf vir meer inligting:
http://kragdag.com/winkel/index.php?main_page=page&id=17
Kragdag is naby Pretoria:
http://kragdag.com/winkel/index.php?main_page=roete 


vriendelike groete
Ludwig en Retha Everson

Monday, 9 June 2014

Besoek aan Qala Tala - www.aardskip.com - visited Qala Tala

Die week het ons verder gewerk aan die derde kamer se glasmuur. Fotos volg later. Die muur moet eers klaar wees voor ons die kamer se plafon kan voltooi.

-o0o----------------------------------------

This week we continued to work on the third room's glass wall. Photos will  follow. The wall must be completed before we can complete the room's ceiling.

====================================

In die fotos sien julle ons besoek vorige week aan Qala Tala se ontwikkelingsterreine./
In the photos you can see our visit last week to Qala Tala's development sites.

Anita se ontwikkelingsterrein:  /

Anita's development site: 
 


 1. Anita voor haar kweekhuis gebou met 2 liter plastiek bottels. /

1. Anita before her greenhouse built with 2 litre plastic bottles.


2. Francois en 'n dogtertjie binne 'n een vertrek "Survival Earthship".  /
2. Francois and a daughter in a one room "Survival Earthship".3. Danie by sy bottelmuur. Sien ook geut gemaak 2 liter plastiek bottels.  /
3. Danie in front of his bottle wall. See also the gutter made with 2 litre plastic bottles.


==================================

Thabo se ontwikkelingsterrein: (Thabo Olivier die groenste raadslid in die land.)  /
Thabo's development site: (Thabo Olivier the greenest councillor in the country.)1. Ludwig en Thabo binne sy R.D.P. buiteband-huis.
1. Ludwig and Thabo inside his R.D.P. tire house.

2. Thabo se muur tot muur groente tuin in buitebande.  /
2. Thabo's wall to wall vegetable garden in tires.

These people are really inspiring.vriendelike groete
Ludwig en Retha Everson

Pos: Posbus 186, Orania 8752, Suid Afrika
Tel: +27 73 134 9671
Web: http://www.aardskip.com
Bakkies: http://www.facebook.com/groups/aardskip
GPS: -29.8168,24.4115

Aardskip donations / skenkings
Bank: ABSA
Swift code: ABSAZAJJ
Branch: 632005
Account name: LRHV Everson
Account nr: 9272495193
Reference: Aardskip

Saturday, 17 May 2014

Internal windows - www.aardskip.com - binne vensters

Last weekend we went and had a look at an energy efficient show house in the Eye of Africa golf & resident estate. http://www.eyeofafrica.co.za/energy-efficiency/our-green-house.html

The house have the following features:
1. PV solar system that is both a battery backed-up and energy saving grid-tide system.
2. Solar geyser / gas backup
3. Solar underfloor water heating / heat-pump for backup
4. Solar swimming pool heating
5. LED lighting / high efficient fridge and freezer / automatic passageway lighting
6. Central vacuum-cleaner
7. Central audio-system

Back at the range:
+ We busy installing the third bedroom's passageway wall. It consists of a window and door frame. See photo.
+ Further more you will see in the photo how well the plants are growing.
. The banana tree that we got in December from Retha's parents is already shoulder height.
. In the foreground you will see how our butternuts are doing. We already have 13 from two stalks.
. There are some beetroot, basil and a pink geranium, beans, spinach,carrots and cabbage.
+ Not in the photo is our tomatoes that is really doing very well. Currently there are between 60 and 70 tomatoes in different stages of ripeness. Worthy point to note is that the months where we had no direct sunlight in the house the tomatoes produced flowers but no fruit.

-o0o----------------------------------------


Verlede naweek het ons en het 'n blik op 'n energie-doeltreffende skouhuis in die Eye of Africa Golf & residential Estate. http://www.eyeofafrica.co.za/energy-efficiency/our-green-house.html

Die huis het die volgende kenmerke :
1. PV sonkrag stelsel wat beide 'n battery rugsteun en energiebesparende netwerk gekoppelde stelsel .
2 . Son-geiser / gas rugsteun
3 . Solar ondervloerse verhitting water / hitte - pomp vir rugsteun
4 . Solar swembad verhitting
5 . LED-beligting / hoë doeltreffende yskas en vrieskas / outomatiese gang verligting
6 . Sentrale stofsuier
7 . Sentrale klank-stelsel

Terug by die aardskip:
+ Ons besig die installering van die derde slaapkamer se gang muur. Dit bestaan ​​uit venster- en deur-raam. Sien foto.
+ Verder sal jy in die foto sien hoe goed ons plante groei.
. Die piesang boom wat ons het in Desember van Retha se ouers gekry het is reeds skouerhoogte.
. In die voorgrond sal jy sien hoe goed ons botterskorsie doen. Ons het reeds 13 van twee ranke.
. Daar is ook beet, basiliekruid en 'n pienk malva, bone, spinasie , wortels en kool.
+ Nie in die foto nie, is ons tamaties wat regtig baie goed doen. Tans is daar tussen 60 en 70 tamaties in verskillende stadiums van rypheid. Belangrik om te noem is dat die maande waar ons het geen direkte sonlig in die huis gekry het nie, het die tamaties blomme, maar geen vrugte geproduseer nie.


vriendelike groete
Ludwig en Retha Everson

Pos: Posbus 186, Orania 8752, Suid Afrika
Tel: +27 73 134 9671
Web: http://www.aardskip.com
Bakkies: http://www.facebook.com/groups/aardskip
GPS: -29.8168,24.4115

Aardskip donations / skenkings
Bank: ABSA
Swift code: ABSAZAJJ
Branch: 632005
Account name: LRHV Everson
Account nr: 9272495193
Reference: Aardskip