Friday, 28 August 2015

Chris Chameleon - aardskip.com - Daniella Deysel

Ludwig werk nogsteeds op baie projekte behalwe die aardskip.

Vandag was die aardskip ingeval deur baie bekende Suid-Afrikaners, Chris Chameleon en Daniella Dysel.
http://www.vrouekeur.co.za/artikel.aspx?id=61258&h=VA-Chris-Chameleon-en-Dan
iella-Deysel


Ons was baie gelukkig dat Chris en Deniella hulle nuutste CD vir ons geskenk en onderteken het.
http://www.chrischameleon.com/

-o0o-----------------------------------

Chris Chameleon is also famous in the Netherlands. We actually saw Chris for the first time over there. Not once but twice, brilliant singer.

This couple must be the greenest people in South Africa. Chris have a full solar system at home and was driving with Hybrid Lexus.

http://www.lexus.co.uk/hybrid/index.tmex#/HybridExplained

vriendelike groete
Ludwig en Retha Everson

Wednesday, 5 August 2015

Sonkrag sleepwa - aardskip.com - Solar Power Trailer.


Currently I am working on a number of projects and unfortunately not one of them is our own earthship.

1. Designed and installed an off-grid solar system at a farmhouse close to Orania, photos to follow.
2. Designed and installed a load shedding system for a house in Orania, photos to follow.
3. Designed and install a solar power system in a trailer to be used a an portable power at any building site, see photos
4. Analyses off-grid solar system at a house in Orania. System did not last a full day. With a small adjustment on the MPPT and training of the people the problem was mostly solved.

-o0o-----------------------------------

Tans is ek besig met 'n aantal projekte en ongelukkig is nie van hulle ons eie aardskip.

1. Ontwerp en installering van 'n eiland sonkragstelsel by 'n plaashuis naby Orania, foto's volg.
2. Ontwerp en installering van 'n beurtkrag-stelsel vir 'n huis in Orania, foto's volg.
3. Ontwerp en installering van 'n sonkrag stelsel in 'n sleepwa wat gebruik kan word as 'n verskuifbare kragbron op enige bouperseel, sien foto's.
4. Ontleed van 'n eiland sonkrag stelsel by 'n huis in Orania. Stelsel kon nie 'n volle dag krag verskaf nie, met 'n klein aanpassing op die MPPT en opleiding van die mense het die probleem feitlik opgelos.

vriendelike groete
Ludwig en Retha Everson

Wednesday, 24 June 2015

Small portion of our autumn harvest - aardskip.com - klein deel van ons herfs oes.

Afrikaans volg.

In the photo you see some of our autumn harvest; butternut, peppers, cucumber and nightshade for jam.

Last week we lost our induction plate which in turn cause the failure of our inverter. We just got news that both items are fixed.

I've started to plaster straw bales in the inside above the eastern entrance. Soon the straw bales will be completely plastered and much more fire proof. You have no idea how quickly an unplastered straw bale house can burn to the ground. Fortunately the earthship use very few straw bales.

-o0o------------------------------

In die foto sien jy 'n deel van ons herfs oes; botterskorsie, rissies, komkommer en nastergal vir konfyt.

Verlede week het ons induksie plaat gebreek wat op sy beurt veroorsaak dat ons inverter ingegee het. Ons het sopas verneem dat beide items herstel is.

Ek het begin om die strooibale in die binnekant rondom die oostelike ingang te pleister. Binnekort sal al strooibale heeltemal gepleister wees en dan is die huis nog meer vuurbestand. Julle het geen idee hoe vinnig 'n ongepleisterde strooibalehuis tot op die grond kan brand. Gelukkig maak die
aardskip van baie min strooibale gebruik.

vriendelike groete
Ludwig en Retha Everson

Tuesday, 16 June 2015

Aardskip in die nag - aardskip-com - in the night.

Hier sien julle 'n foto van die Sonksip in die nag, my ma het vir my 'n paar son-tuinlampies gekoop, wat ons soos lanterns geplaas het op elke pilaar. 

Here you see a picture of the Sonksip at night, my mother had bought me a couple of solar garden lamps, which we placed like lanterns on each pillar.


English follows


Om die een of ander rede kry ek dit nie meer reg om elke week inligting op die weblog te plaas nie.

In elke geval wat het gebeur sedert die vorige plasing?
1. Ons het die linkerkant van die voorste dak aan die agterste dak gekoppel met 'n geut. Nou kan ons 'n bietjie meer re├źn opvang.
2. Gewerk in die binne tuin en redelike hoeveelheid groente geoes.
3. Pleister werk herstel. ('n Plank het van die steier afgeval en die pleister beskadig.)
4. Ons duur Snappy induksie plaat het ingekonk en toe sommer ook die nog duurder omsetter (wisselrigter). Nogal groot skade, ongeveer so R3000,00. Ons leen tans 'n omsetter van Julius Jansen van Vuuren. Baie dank aan Julius.-o0o------------------------------

For some reason I do not manage to post weekly anymore.

Well what happened since the last post?
1. We connected the left side of the front roof to the rear roof with a gutter. Now we can catch a little more rain.
2. Worked in the inside planter. We harvest a fair amount of vegetables.
3. Plaster Restoration. (A beam from the scaffold fell and damaged the plaster.)
4. Our expensive Snappy induction plate gave in and soon after that the even more expensive converter. Quite an expensive damage, about R3000,00. We currently lend a converter from Julius Jansen van Vuuren. Many thanks to Julius.


vriendelike groete
Ludwig en Retha Everson
Pos: Posbus 186, Orania 8752, Suid Afrika
Sel: +27 53 207 0029
Tel: +27 73 134 9671

Web: http://www.aardskip.com
Bakkies: http://www.facebook.com/groups/aardskip
GPS: -29.8168,24.4115

Aardskip donations / skenkings
Bank: ABSA
Swift code: ABSAZAJJ
Branch: 632005
Account name: LRHV Everson
Account nr: 9272495193
Reference: Aardskip

Monday, 25 May 2015

Die pleister- en verfwerk aan oostekant van - aardskip.com - finish on the easternside.

Hier sien julle hoe die pleister- en verfwerk lyk aan die oostekant van die aardskip. Uiteindelik is al die strooibale aan die buitekant toe gepleister.

-o0o--------

Here you see how the plaster and paint work looks like on the eastern side of the earthship. Finally all straw bales are plastered on the outside.

vriendelike groete
Ludwig

Saturday, 2 May 2015

Die plante bak begin weer heerlike groente lewer - aardskip.com - planter have great vegatables.

In the photo you see a lovely green pepper. It looks like the hot stuff, but it is "sweet".

This week we also continue plastering the eastern wall with a cement plaster. We decided on plaster with cement due to fact the we had less success with the lime on the outside.

-o0o---------

In die foto sien jy 'n pragtige soetrussie. Dit lyk rooi en soos die branderige tipe, maar dit is heerlik "soet".

Hierdie week het ons voortgegaan met sement pleisterwerk die oostelike muur. Ons het besluit op pleister met sement weens die feit dat die ons minder sukses gehad het met kalk aan die buitekant.

vriendelike groete
Ludwig
Pos: Posbus 186, Orania 8752, Suid Afrika
Sel: +27 53 207 0029
Tel: +27 73 134 9671

Web: http://www.aardskip.com
Bakkies: http://www.facebook.com/groups/aardskip
GPS: -29.8168,24.4115

Aardskip donations / skenkings
Bank: ABSA
Swift code: ABSAZAJJ
Branch: 632005
Account name: LRHV Everson
Account nr: 9272495193
Reference: Aardskip

Tuesday, 28 April 2015

Volunteer came to help us at the - aardskip.com - is gehelp deur Willem van As.

In die fotos sien julle Willem van As, wie ons kom help het in sy vakansie. Baie dankie Willem.

Ons het aan die ooste kant van die aardskip gewerk. Die strooibale is weer vasgebind en alle gate is toe gestop. Tans is ons besig om die muur te pleister.

Binne kort sal julle geen strooibale in die aardskip sien nie.

Wat dink julle moet ons 'n waarheidsvenster in sit?

-o0o---------

In the picture you see Willem van As who come to help us in his holiday. Thank you Willem.

We worked on the eastern side of the earthship. The bales are tied to the structure and all holes were plugged. Currently we are plastering the wall.

Soon you will not see any straw bales in the earthship.

What do you think, do we need to place a truth window?

vriendelike groete
Ludwig Everson en Willem van As
Pos: Posbus 186, Orania 8752, Suid Afrika
Sel: +27 53 207 0029
Tel: +27 73 134 9671

Web: http://www.aardskip.com
Bakkies: http://www.facebook.com/groups/aardskip
GPS: -29.8168,24.4115

Thursday, 16 April 2015

Willie Spies en vriende kom loer in by die - aardskip.com - was visted by the MD of Radio Pretoria.

Photo of the Managing Director of Radio Pretoria and a few friends, 4 April
2015.

The last few weeks we have done a lot of different things:
1. Ludwig and Francois Joubert went to the "SolarShow" in Johannesburg. Besides the hundreds of Chinese exhibitors, there were a couple of very interesting lectures. What is clear, is that solar and renewable energy is the future.
2. And Ludwig offered two courses on solar power during the Orania Carnival.
3. In between, we also worked on the eastern wall. The western straw bale wall is plastered and now the eastern wall's turn.

-o0o---------

Hierdie foto is van die Besturende Direkteur van Radio Pretoria en 'n paar vriende, 4 April 2015.

Die laaste paar weke het ons baie uiteenlopende dinge gedoen:
1. Ludwig en Francois Joubert was na die "SolarShow" in Johannesburg. Behalwe vir die honderde Sjinese uitstallers, was daar 'n paar baie interessante lesings. Wat duidelik is, is dat sonkrag en volhoubare energie is die toekoms.
2. Verder het Ludwig twee kursusse aangebied oor sonkrag tydens die Orania Karnaval.
3. So tussendeur het ons ook gewerk aan die oostemuur. Die weste strooibaal muur is klaar gepleister en nou is die oostemuur se beurt.

vriendelike groete
Ludwig Everson
Pos: Posbus 186, Orania 8752, Suid Afrika
Sel: +27 53 207 0029
Tel: +27 73 134 9671

Web: http://www.aardskip.com
Bakkies: http://www.facebook.com/groups/aardskip
GPS: -29.8168,24.4115

Aardskip donations / skenkings
Bank: ABSA
Swift code: ABSAZAJJ
Branch: 632005
Account name: LRHV Everson
Account nr: 9272495193
Reference: Aardskip

Monday, 30 March 2015

Sonkrag 101 en 102 kursus - aardskip.com - Solar power course in Afrikaans.

WAT: Sonkrag 101 Kursus - Inleiding
===================================
WANNEER: 10 April om 14:30 NM. - 16:00 NM
WAAR: Orania, Ouditorium by Orania Beweging
PRYS: R150
Korting vir VEG en Orania Beweging lede is 10%.
AANBIEDER: Ludwig Everson

Inhoud:
-------
Wat is sonkrag?
Geskiedenis van sonkrag
Waarom is dit belangrik dat ons kyk na sonkrag / volhoubare energie?
Hoe kan ons die son gebruik?
Waarna moet ons kyk as ons 'n stelsel aankoop / wat is die slaggate?
Toekoms van sonkrag


WAT: Sonkrag 102 Kursus - Ontwerp
===================================
WANNEER: 10 April om 17:30 - 20:00 NM.
WAAR: Orania, Ouditorium by Orania Beweging
PRYS: R350
Korting vir VEG en Orania Beweging lede is 10%.
AANBIEDER: Ludwig Everson

Inhoud:
-------
-Ontwerp - Netwerk gekoppeld
-Verbruik
-Verliese
-Son-ure
-Panele
-Omsetter
-Ontwerp - Eiland stelsel
-Verbruik
-Verliese
-Son-ure
-Panele
-Reguleerder
-Batterye
-Omsetter ontwerp


WAT: Beide: Sonkrag 101 en 102
===============================
PRYS: R450
Korting vir VEG en Orania Beweging lede is 10%.

Bronne is onder andere:
SAIEE Sonkrag kursus (Suid Afrikaanse Instituut van Elektriese Ingenieurs)
Universiteit van Delft Sonkrag kursus

Die aanbieder het beide kursusse geloop

Bespreking noodsaaklik.
053 207 0029
073 134 9671
info.everson@gmail.com

Saturday, 21 March 2015

Final product of western and front wall of the - aardskip.com - se weste-voor hoek.

Hier is foto van die finale produk van die pleisterwerk en verf aan die weste en voorkant van die aardskip.

Die mengsels wat ons hier gebruik het, is as volg:
Sement pleister: 1 sement : 3 sand : 2 rooigrond
Sement verf:      1 sement : 1 kalk : 4 rooigrond

Ander mengsels ook gebruik in die aardskip:
Binne 1ste laag pleister:   1 rooigrond : 1 skalie klippies : 1 strooi
Binne 2de laag pleister:   3 rooigrond : 3 riviersand : 2 kalk
Binne kalk verf:               2 rooigrond : 1 kalk

1ste laag grondvloer:  1 rooigrond : 2 skalie klippies : 1 strooi
2de laag grondvloer:  1 rooigrond : 2 riviersand
Olie grondvloer:         2 lae sonneblom olie, 1 laag lynsaadolie gemeng met terpentyn
Politoer grondvloer:   Vloerpolitoer so veel keer as wat jy wil.

-o0o---------

Here is a picture of the final product of the plastering and paint of the
western and front wall of the earthship.

The mixtures that we used here, is as follows:
Cement plaster: 1 cement: 3 sand: 2 red soil
Cement paint:   1 cement: lime 1: 4 red soil

Other mixtures also used in the earthship:
Interior 1st layer of plaster:   1 red soil: 1 shale stones: 1 straw
Interior 2nd layer of plaster:  3 red soil: 3 river sand: 2 lime
Interior lime paint:                 2 red soil: 1 lime

1st layer ground floor:    1 red soil: 2 shale stones: 1 straw
2nd layer ground floor:  1 red soil: 2 river sand
Oil ground floor:            2 layers sunflower oil, 1 layer linseed oil mixed with turpentine
Polish ground floor:       Floor polish

vriendelike groete
Ludwig