Tuesday, 22 July 2014

Backup gas geyser installed - aardskip - rugsteun gasgeiser geïnstalleer

Last week I've designed a solar system for the Groot Geluk neighbourhood next to Orania. This phase of the project will have a 24kW peak power and 100kWh units per day capability. The system will have in the order of 92 PV panels and give power to 20 households.

In the photo you see the portable gas geyser that I bought at Kragdag. Currently it is installed so that it can be used with the simple turn of a valve. However it can very easily be move to where it is most needed.

-o0o---------------------

Verlede week het ek 'n sonkragstelsel vir die Groot Geluk buurt langs Orania ontwerp. Hierdie fase van die projek sal 'n piek krag van 24kW en 100kWh eenhede per dag lewer. Die stelsel sal in die orde van 92 panele elektriese krag hê en gee krag aan 20 huishoudings.

In die foto sien julle die draagbare gasgeiser wat ek by Kragdag gekoop het. Tans is dit so geïnstalleer sodat dit gebruik kan word met die eenvoudige draai van 'n klep. Terselfde tyd kan dit baie maklik geneem word na die plek waar dit die nodigste is.

vriendelike groete
Ludwig en Retha Everson
Pos: Posbus 186, Orania 8752, Suid Afrika
Sel: +27 73 134 9671
Tel: +27 53 207 0029
Web: http://www.aardskip.com
Bakkies: http://www.facebook.com/groups/aardskip
GPS: -29.8168,24.4115

Saturday, 12 July 2014

Interesante toeriste van ZA - www.aardskip.com - interesting visitors from NL.

This week we had a couple of interesting visitors.

On Friday we were visited by a couple, Roger and Lettia, that took a year off work and travel around Southern Africa doing bird watching. We met them in Nieu-Bethesda on a camping site and they decide to visit Orania.

Saturday we had another couple that travelled with their Land Rover all the way from the Netherlands to Orania. Andrea and Jeroen earn their living by writing interesting articles for various Dutch magazines and newspapers. Their article on Orania will be in "Het Parool", http://www.parool.nl/. Probably next Saturday.

-o0o---------------------

Hierdie week het ons het 'n paar baie interessante besoekers gehad.

Vrydag het ons besoek gehad deur 'n egpaar, Roger en Lettia, wat 'n hele jaar van van hulle werk afgeneem het en reis in Suider-Afrika om voëls te besigtig. Ons het hulle in Nieu-Bethesda op 'n kampplek ontmoet en hulle het besluit om Orania te besoek.

Saterdag het nog 'n paartjie ons besoek, wat na Orania gereis met hulle Land Rover al die pad van Nederland. Andrea en Jeroen verdien hulle geld deur artikels te skryf van interessanthede vir verskeie Nederlandse tydskrifte en koerante. Hulle artikel oor Orania sal in "Het Parool" verskyn. Waarskynlik
volgende Saterdag.

-o0o---------------------

Deze week hadden we interessante bezoekers.

Op vrijdag werden we bezocht door een paar, Roger en Lettia, dat een jaar door Zuid-Afrika reizen en vogels kijken. We ontmoetten hen in Nieu-Bethesda op een camping en ze besluiten om Orania te bezoeken.

Zaterdag hadden we een ander koppel dat reisden met hun Land Rover helemaal vanuit Nederland naar Orania. Andrea en Jeroen hun brood verdienen door het schrijven van interessante artikelen voor verschillende Nederlandstalige tijdschriften en kranten. Hun artikel over Orania zal in "Het Parool" zijn. Waarschijnlijk volgende week zaterdag.
- vertaald met behulp van google -

vriendelike groete
Ludwig en Retha Everson
GPS: -29.8168,24.4115

Sunday, 6 July 2014

Die fotovoltpanele is op die - www.aardskip.com - we have placed the PV pannels on the roof.

In die foto sien u die fotovoltpanele op die dak en ook die span wat gehelp het om dit daar te kry. V.L.N.R. Tommie, Jaco, Arno en CJ. Die aksie was moontlik gemaak deur Tommie wat die aluminium fabriek in Orania besit. Die aluminium dwarslatte wat gebruik was om die pannel so netjies vas te maak is ontwerp en gemaak deur Tommie. 'n Groot deel van Tommie se fabriek werk ook op sonkrag. Dankie Tommy en die res van die span.

Agter die venters sien julle on kop hoë piesangboom, botterskorsie ranke en 'n hele spul tamaties.

Die grys watersel se vetfilter is skoon gemaak.

Temperature die week was so laag as -3 grade buite en tog terselfde tyd 12 grade binne.

Verder het ons 'n draagbare rugsteun gas geyser geïnstaleer vir die dae wat dit so bewolk is.

Laastens is daar ook nou 'n Ultra Violet waterfilter geplaas om die koue drinkwater te steriliseer.
http://en.wikipedia.org/wiki/Ultraviolet_germicidal_irradiation


-o0o---------------------

In the picture you can see the PV panels on the roof and also the team that helped. F.l.t.r. Tommy, Jaco, Arno and CJ. The action was made possible by Tommy that owns the aluminum factory in Orania. The aluminum crossbars that were used for the panels was designed and made by Tommy. A large part of Tommy's factory also works on solar energy.

Inside the earthship you see banana tree, butternut creepers and a whole bunch of tomatoes.

Temperatures this week were as low as -3 degrees outside and yet at the same time 12 degrees inside.

Furthermore we installled a portable backup gas geyser installed for the cloudy days.

Finally, there is also an Ultra Violet water filter placed to sterilize cold drinking water.

vriendelike groete
Ludwig en Retha Everson en die PV instalasie span (Tommy, Jaco, CJ & Arno)

Pos: Posbus 186, Orania 8752, Suid AfrikaA
Sel: +27 73 134 9671
Tel: +27 53 207 0029
Web: http://www.aardskip.com
Bakkies: http://www.facebook.com/groups/aardskip
GPS: -29.8168,24.4115

Tuesday, 24 June 2014

First room with ceiling - www.aardskip.com - praatjie by Kragdag

The last couple of weeks we worked on the ceiling, of what we call the 3rd bedroom. However this is the first bedroom with a ceiling. At the same time we had to place the final window and wooden wall of the bedroom. We still need to place the actual glass. In the photo you will also see our banana tree in the planter and the fact we already have guests in the room.

This week we are honoured that Ludwig was invited to give a talk on the Aardskip Project and other alternative energy projects in Orania at Kragdag, at 15:40 on Thursday the 26st of June 2014. Kragdag is an alternative energy expo close to Pretoria. To visit the expo go to their website for more info:
http://kragdag.com/winkel/index.php?main_page=page&id=17


-o0o----------------------------------------

Die afgelope paar weke het ons gewerk het aan die plafon, van wat ons die 3e slaapkamer noem, maar dit is die eerste slaapkamer met 'n plafon. Terselfdertyd het ons die finale venster en hout muur van die slaapkamer
ingesit. Verder moet ons nog die glas insit. In die foto sal julle ook ons piesangboom sien en die feit dat ons reeds gaste in die kamer is.

Hierdie week is ons geëerd dat Ludwig uit genooi is om 'n praatjie oor die Aardskip projek en ander alternatiewe energie-projekte in Orania by Kragdag te gee, om 15:40 op Donderdag die 26ste Junie 2014. Kragdag is 'n alternatiewe energie Ekspo naby Pretoria.

Om na die praatjie te kom luister, gaan na hulle webwerf vir meer inligting:
http://kragdag.com/winkel/index.php?main_page=page&id=17
Kragdag is naby Pretoria:
http://kragdag.com/winkel/index.php?main_page=roete 


vriendelike groete
Ludwig en Retha Everson

Monday, 9 June 2014

Besoek aan Qala Tala - www.aardskip.com - visited Qala Tala

Die week het ons verder gewerk aan die derde kamer se glasmuur. Fotos volg later. Die muur moet eers klaar wees voor ons die kamer se plafon kan voltooi.

-o0o----------------------------------------

This week we continued to work on the third room's glass wall. Photos will  follow. The wall must be completed before we can complete the room's ceiling.

====================================

In die fotos sien julle ons besoek vorige week aan Qala Tala se ontwikkelingsterreine./
In the photos you can see our visit last week to Qala Tala's development sites.

Anita se ontwikkelingsterrein:  /

Anita's development site: 
 


 1. Anita voor haar kweekhuis gebou met 2 liter plastiek bottels. /

1. Anita before her greenhouse built with 2 litre plastic bottles.


2. Francois en 'n dogtertjie binne 'n een vertrek "Survival Earthship".  /
2. Francois and a daughter in a one room "Survival Earthship".3. Danie by sy bottelmuur. Sien ook geut gemaak 2 liter plastiek bottels.  /
3. Danie in front of his bottle wall. See also the gutter made with 2 litre plastic bottles.


==================================

Thabo se ontwikkelingsterrein: (Thabo Olivier die groenste raadslid in die land.)  /
Thabo's development site: (Thabo Olivier the greenest councillor in the country.)1. Ludwig en Thabo binne sy R.D.P. buiteband-huis.
1. Ludwig and Thabo inside his R.D.P. tire house.

2. Thabo se muur tot muur groente tuin in buitebande.  /
2. Thabo's wall to wall vegetable garden in tires.

These people are really inspiring.vriendelike groete
Ludwig en Retha Everson

Pos: Posbus 186, Orania 8752, Suid Afrika
Tel: +27 73 134 9671
Web: http://www.aardskip.com
Bakkies: http://www.facebook.com/groups/aardskip
GPS: -29.8168,24.4115

Aardskip donations / skenkings
Bank: ABSA
Swift code: ABSAZAJJ
Branch: 632005
Account name: LRHV Everson
Account nr: 9272495193
Reference: Aardskip

Saturday, 17 May 2014

Internal windows - www.aardskip.com - binne vensters

Last weekend we went and had a look at an energy efficient show house in the Eye of Africa golf & resident estate. http://www.eyeofafrica.co.za/energy-efficiency/our-green-house.html

The house have the following features:
1. PV solar system that is both a battery backed-up and energy saving grid-tide system.
2. Solar geyser / gas backup
3. Solar underfloor water heating / heat-pump for backup
4. Solar swimming pool heating
5. LED lighting / high efficient fridge and freezer / automatic passageway lighting
6. Central vacuum-cleaner
7. Central audio-system

Back at the range:
+ We busy installing the third bedroom's passageway wall. It consists of a window and door frame. See photo.
+ Further more you will see in the photo how well the plants are growing.
. The banana tree that we got in December from Retha's parents is already shoulder height.
. In the foreground you will see how our butternuts are doing. We already have 13 from two stalks.
. There are some beetroot, basil and a pink geranium, beans, spinach,carrots and cabbage.
+ Not in the photo is our tomatoes that is really doing very well. Currently there are between 60 and 70 tomatoes in different stages of ripeness. Worthy point to note is that the months where we had no direct sunlight in the house the tomatoes produced flowers but no fruit.

-o0o----------------------------------------


Verlede naweek het ons en het 'n blik op 'n energie-doeltreffende skouhuis in die Eye of Africa Golf & residential Estate. http://www.eyeofafrica.co.za/energy-efficiency/our-green-house.html

Die huis het die volgende kenmerke :
1. PV sonkrag stelsel wat beide 'n battery rugsteun en energiebesparende netwerk gekoppelde stelsel .
2 . Son-geiser / gas rugsteun
3 . Solar ondervloerse verhitting water / hitte - pomp vir rugsteun
4 . Solar swembad verhitting
5 . LED-beligting / hoë doeltreffende yskas en vrieskas / outomatiese gang verligting
6 . Sentrale stofsuier
7 . Sentrale klank-stelsel

Terug by die aardskip:
+ Ons besig die installering van die derde slaapkamer se gang muur. Dit bestaan ​​uit venster- en deur-raam. Sien foto.
+ Verder sal jy in die foto sien hoe goed ons plante groei.
. Die piesang boom wat ons het in Desember van Retha se ouers gekry het is reeds skouerhoogte.
. In die voorgrond sal jy sien hoe goed ons botterskorsie doen. Ons het reeds 13 van twee ranke.
. Daar is ook beet, basiliekruid en 'n pienk malva, bone, spinasie , wortels en kool.
+ Nie in die foto nie, is ons tamaties wat regtig baie goed doen. Tans is daar tussen 60 en 70 tamaties in verskillende stadiums van rypheid. Belangrik om te noem is dat die maande waar ons het geen direkte sonlig in die huis gekry het nie, het die tamaties blomme, maar geen vrugte geproduseer nie.


vriendelike groete
Ludwig en Retha Everson

Pos: Posbus 186, Orania 8752, Suid Afrika
Tel: +27 73 134 9671
Web: http://www.aardskip.com
Bakkies: http://www.facebook.com/groups/aardskip
GPS: -29.8168,24.4115

Aardskip donations / skenkings
Bank: ABSA
Swift code: ABSAZAJJ
Branch: 632005
Account name: LRHV Everson
Account nr: 9272495193
Reference: Aardskip

Wednesday, 30 April 2014

Slaapkamerplafon vorder - www.aardskip.com - bedroom ceiling is getting there.

Die jaar, 2014, is 'n bietjie van 'n deurmekaar jaar. Op die oomblik is dit onmoontlik om die voltyds te werk aan die aardskip.

Arno is op UJ, Retha werk voltyds en ek is betrokke by verskeie projekte wat my aandag weghou van die aardskip. Gelukkig is dit almal groen verwante projekte.
1. 'n Aardverwarmingskursus aangebied deur MIT. (Nogal 'n bietjie straf vir 'n man wat nie veel weet van geologie en chemie nie.) Ja, daar is so iets soos mensgemaakte aardverwarming.
2. Ontwerp van sonkrag-stelsels, ook by Grootgeluk son-park.
3. Voorsitter van die Volhoubare Energie Groep.
4. Net om alles te kroon gee ek ook nog ekstra wiskunde les, skryf artikels en so meer.

Wat die Sonksip betref, hy vorder. Die 3e (van die huis) slaapkamer se plafon is besig om vorm aan te neem, sien foto. Ja die plafon maak 'n verskil in temperatuur. Neem kennis ons het nou drie lae isolasie teen die
aanslag van die son.
A) 40mm herwinde plastik wol teen die dak.
B) 40mm polistireenplafon.
C) Sakke gevul met herwinde polistireen.

Die plante is weer besig om baie mooi te groei. Die piesang bome se blare word al lastig in die gang en die boom staan al so 1 meter hoog. Ons tamaties het weer begin te dra en die basiliekruid is nou 'n oerwoud. Verder is ons nuwe spinasie ook besig om baie mooi te groei.


-o0o----------------------------------------

The year, 2014, is a bit hectic. At the moment it is impossible to work full time on the earthship.

Arno went to UJ, Retha works full time and am involved in several projects that keep my attention from building. Fortunately all the projects are green related.
1. A global warming course hosted by MIT. (Quite difficult for a man who does not know much about geology and chemistry.) Yes, there is such a thing as man-made global warming.
2. Designing solar systems, also for the Grootgeluk solar park.
3. Chairman of the Sustainable Energy Group. Still small but growing.
4. Just to top it all I'm giving extra maths lessons, writing articles and so forth .

What the Sonksip concerned, it progresses. The 3rd (of the house) bedroom 's ceiling is taking shape, see picture. Yes, the ceiling makes a difference in temperature.

The plants are again becoming very attractive. The banana tree leaves are getting in the way and the tree is about a meter high. Our tomatoes have started to produce again and the basil is a jungle. Furthermore, our new spinach is growing very well.

Groete/Greeting
Ludwig en Retha Everson
30 April 2014

Thursday, 17 April 2014

Aardskip in SAIEE vaktydskrif WattNow - www.aardskip.com - in SAIEE magazine WattNow

Currently we are very busy with many other non-earthship activities.

However this week the official mouthpiece of the South African Institute of Electrical Engineers published an article of the earthship in Orania.

Follow this link http://issuu.com/wattnowmag/docs/april_2014_issue and go to page 42. There are quick way to get page 40.

-o0o----------------------------------------

Huidiglik is ons besige met baie ander ding behalwe die aardskip.

Gelukkig het SAIEE 'n prag artikel van die Aardskip gepubliseer.

Volg die skakel hier bo en gaan na bladsy 42. Daar is 'n vinnige manier om by bladsy 40 te kom. Lees gerus en laat ons weet wat u dink.

Groete/Greeting
Ludwig en Retha Everson
17 April 2014

Tuesday, 8 April 2014

Nuwe vereniging streef na onafhanklikheid van Eskom-krag vir Orania - www.aardskip.com - New association to pursue independence from utility power for Orania

F.L.T.R.
Dr Johann Dannhauser, Christo Hattingh (Ondervoorsitter), Marna Swart (Sekretaris), Johan Olivier, Ludwig Everson (Voorsitter) en Francois Joubert (Tesourier)

New association to pursue independence from utility power for Orania
By Joanelle Everson
8 April 2014

Orania - The inaugural meeting of the Sustainable Energy Group (VEG) took place on 4 April 2014, in Orania. The VEG is an organization founded with the long-term goal to establish alternative energy system that will supply power to Orania and possibly other areas. Ludwig Everson is the initiator and chairman of the VEG and according to him is the ultimate goal of the association to make Orania independent of external power.

According to Everson is there regularly individuals with intentions to provide alternative energy systems to Orania. However these intention never realized because of the costs. "If our resources, knowledge and skills of different people put together, we can achieve more than when each of us is doing his own thing" says Christo Hattingh, pilot comity member and deputy chairman of the VEG. Francois Joubert, pilot comity member and management member of VEG, adding that job creation is one of the main goals of the group.

Frans De Klerk, CEO of Orania Town Council and pilot comity member of VEG, alternative energy is an important issue for the Orania Town Council and the Town Council of Orania therefore has joined the VEG. Wynand Boshoff, representative of the Freedom Front in the Northern Cape, says that alternative energy is one of the central points in the Freedom Front's policies. Boshoff claims that the VEG can be of value for the Freedom Front.

The VEG will go to members in order to advance knowledge and to build knowledge databases. The VEG will examine opportunities for alternative energy systems by looking at bio-energy and food security, solar energy, wind energy, hydro energy and other forms of alternative energy. The VEG want anyone interested to become a member of the VEG. Individuals and companies can join in order to contributing and to increase their knowledge and resources.

-o0o---------------------------------------------------------

Nuwe vereniging streef na onafhanklikheid van Eskom-krag vir Orania
Deur Joanelle Everson
8 April 2014

Orania – Die stigtingsvergadering van die Volhoubare Energie-groep (VEG) het plaasgevind op 4 April 2014, te Orania. Die VEG is ʼn vereniging wat gestig is met die langtermyndoelwit om ʼn alternatiewe energiesisteem te vestig wat krag sal verskaf aan Orania en moontlik ander gebiede. Ludwig Everson is die inisieerder en voorsitter van die VEG. Volgens hom is die uiteindelike doel van die vereniging om Orania onafhanklik te maak van Eskom krag.

Volgens Everson gaan daar gereeld individue na Orania met voornemens om alternatiewe energiesisteme te vestig in Orania. Hierdie voornemens realiseer egter nooit as gevolg van die kostes wat nie deur die individue gedra kan word nie. "As ons hulpbronne,kennis en vaardighede van verskillende mense bymekaar voeg, kan ons saam meer bereik as wanneer elkeen sy eie ding doen," sê Christo Hattingh, loodskomiteelid en ondervoorsitter van die VEG. Francois Joubert, loodskomiteelid en bestuurlid van VEG, voeg by dat werkskepping ook een van die hoofdoelwitte van die groep is.

Volgens Frans De Klerk, uitvoerende hoof van die Orania Dorpsraad en loodskomiteelid van die VEG, is alternatiewe energie ʼn belangrike kwessie vir die Orania Dorpsraad en het die Orania Dorpsraad daarom aangesluit. Volgens Wynand Boshoff, verteenwoordiger van die Vryheidsfront in die Noord-Kaap, is alternatiewe energie een van die sentrale punte in die Vryheidsfront se beleid. Boshoff beweer dat die VEG van waarde kan wees vir die Vryheidsfront.

Die VEG sal te werk gaan deur lede in te span om kennis en databasisse op te bou. Die VEG sal moontlikhede vir alternatiewe energiesisteme ondersoek deur te kyk na bio-energie en voedselsekerheid, sonenergie, windenergie, hidro-energie en ander vorme van alternatiewe energie. Die VEG wil enige belangstellende uitnooi om lid te word van die VEG. Individue en maatskappye kan aansluit om so by te dra tot die opbou van kennis en hulpbronne.

Groete/Greeting
Ludwig en Retha Everson
8 April 2014

Tuesday, 1 April 2014

So braai mens in die nag met 'n sonoond - www.aardskip.com - BBQ with a solar oven at night

This is the latest invention in the world.

With a simple 5W LED at the focus point of a solar oven which in turn point to a BBQ gives enough energy to BBQ your meat.

-o0o----------------------------------------

Hier is die mees briljante ontdekking van die eeu.

Met 'n eenvoudige 5W LED by die fokus punt van 'n sonoond wat wys in die rigting van braaivleis, gee genoeg energie om die vleis gaar te maak.

Groete/Greeting
Ludwig en Retha Everson
1 April 2014 


-o0o----------------------------------------
Note: Jokes aside, we used the solar oven to defuse the light like a type lampshade. It worked great.