Monday, 30 March 2015

Sonkrag 101 en 102 kursus - aardskip-com - Solar power course in Afrikaans. - Goto the weblog for more info.

WAT: Sonkrag 101 Kursus - Inleiding
===================================
WANNEER: 10 April om 14:30 NM. - 16:00 NM
WAAR: Orania, Ouditorium by Orania Beweging
PRYS: R150
Korting vir VEG en Orania Beweging lede is 10%.
AANBIEDER: Ludwig Everson

Inhoud:
-------
Wat is sonkrag?
Geskiedenis van sonkrag
Waarom is dit belangrik dat ons kyk na sonkrag / volhoubare energie?
Hoe kan ons die son gebruik?
Waarna moet ons kyk as ons 'n stelsel aankoop / wat is die slaggate?
Toekoms van sonkrag


WAT: Sonkrag 102 Kursus - Ontwerp
===================================
WANNEER: 10 April om 17:30 - 20:00 NM.
WAAR: Orania, Ouditorium by Orania Beweging
PRYS: R350
Korting vir VEG en Orania Beweging lede is 10%.
AANBIEDER: Ludwig Everson

Inhoud:
-------
-Ontwerp - Netwerk gekoppeld
-Verbruik
-Verliese
-Son-ure
-Panele
-Omsetter
-Ontwerp - Eiland stelsel
-Verbruik
-Verliese
-Son-ure
-Panele
-Reguleerder
-Batterye
-Omsetter ontwerp


WAT: Beide: Sonkrag 101 en 102
===============================
PRYS: R450
Korting vir VEG en Orania Beweging lede is 10%.

Bronne is onder andere:
SAIEE Sonkrag kursus (Suid Afrikaanse Instituut van Elektriese Ingenieurs)
Universiteit van Delft Sonkrag kursus

Die aanbieder het beide kursusse geloop

Bespreking noodsaaklik.
053 207 0029
073 134 9671
info.everson@gmail.com

Saturday, 21 March 2015

Final product of western and front wall of the - aardskip.com - se weste-voor hoek.

Hier is foto van die finale produk van die pleisterwerk en verf aan die weste en voorkant van die aardskip.

Die mengsels wat ons hier gebruik het, is as volg:
Sement pleister: 1 sement : 3 sand : 2 rooigrond
Sement verf:      1 sement : 1 kalk : 4 rooigrond

Ander mengsels ook gebruik in die aardskip:
Binne 1ste laag pleister:   1 rooigrond : 1 skalie klippies : 1 strooi
Binne 2de laag pleister:   3 rooigrond : 3 riviersand : 2 kalk
Binne kalk verf:               2 rooigrond : 1 kalk

1ste laag grondvloer:  1 rooigrond : 2 skalie klippies : 1 strooi
2de laag grondvloer:  1 rooigrond : 2 riviersand
Olie grondvloer:         2 lae sonneblom olie, 1 laag lynsaadolie gemeng met terpentyn
Politoer grondvloer:   Vloerpolitoer so veel keer as wat jy wil.

-o0o---------

Here is a picture of the final product of the plastering and paint of the
western and front wall of the earthship.

The mixtures that we used here, is as follows:
Cement plaster: 1 cement: 3 sand: 2 red soil
Cement paint:   1 cement: lime 1: 4 red soil

Other mixtures also used in the earthship:
Interior 1st layer of plaster:   1 red soil: 1 shale stones: 1 straw
Interior 2nd layer of plaster:  3 red soil: 3 river sand: 2 lime
Interior lime paint:                 2 red soil: 1 lime

1st layer ground floor:    1 red soil: 2 shale stones: 1 straw
2nd layer ground floor:  1 red soil: 2 river sand
Oil ground floor:            2 layers sunflower oil, 1 layer linseed oil mixed with turpentine
Polish ground floor:       Floor polish

vriendelike groete
Ludwig

Saturday, 7 March 2015

Plastering on the front wall of the - aardskip.com - se voorste muur word gepleister.

Hier is foto van die pleisterwerk aan die voorkant van die aardskip.

Verder het ons heelwat sade geplant, so ons hoop om heerlik vars groente uit ons binneshuistuin in die middel van die winter te kan oes.

-o0o---------

Here is a photo of the plastering on the north facing wall of the earthship.

In addition, we sow a lot of seeds and we hope to harvest delicious fresh vegetables from our indoor garden in the middle of winter.

vriendelike groete
Ludwig

Saturday, 21 February 2015

Pleister rondom die binnekant van die westedeur van die - aardskip.com - Inside plastering on the straw bales.

My worker decided not to return. That is sad, because he was a good worker.

Anyway here is a photo of the inside plaster on the straw bales around the western door.

We also modify the planter slightly to be able to handle more water, by adding a pipe in the western planter. The pipe will assist in storing more water under ground.

-o0o---------

My werker het besluit om nie terug te keer nie. Dit is jammer, want hy was 'n goeie werker.

In elk geval, hier is 'n foto van die binnekant pleisterwerk op die strooibale rondom die westelike ingang.

Ons het ook die plantebak effens verander om meer water te op te neem, deur die toevoeging van 'n pyp in die westelike plantbak. Die pyp sal help deur meer water onder die grond te stoor.

vriendelike groete
Ludwig

Pos: Posbus 186, Orania 8752, Suid Afrika
Sel: +27 53 207 0029
Tel: +27 73 134 9671

Web: http://www.aardskip.com
Bakkies: http://www.facebook.com/groups/aardskip
GPS: -29.8168,24.4115

Sunday, 8 February 2015

Herpleister westemuur van die - aardskip-com Replastering the western wall.

Ons het voort gegaan om die weste muur met sement te pleister en is tans besig om dit te verf met 'n mengsel van kleigrond, kalk en sement (4:1:1). Die muur lyk net soos die oorspronklike kalk pleister. Verder is ons besig om die binne kant van die weste muur met kleigrond, skalie en strooi (1:1:1)
te pleister.

-o0o---------

We continued to plaster the west wall with cement and currently painting the wall with a mixture of clay, lime and cement (4: 1: 1). It looks just like our original lime plaster. Furthermore, we are plastering the inside of the western wall with clay, shale and straw (1: 1: 1).

vriendelike groete
Ludwig en Danie

Pos: Posbus 186, Orania 8752, Suid Afrika
Sel: +27 53 207 0029
Tel: +27 73 134 9671

Web: http://www.aardskip.com
Bakkies: http://www.facebook.com/groups/aardskip
GPS: -29.8168,24.4115

Aardskip donations / skenkings
Bank: ABSA
Swift code: ABSAZAJJ
Branch: 632005
Account name: LRHV Everson
Account nr: 9272495193
Reference: Aardskip

Saturday, 31 January 2015

Christiaan the architect of the - aardskip.com en Danie het kom help om weste muur te pleister.

This week we managed to get a very good worker, Danie on the left in photo, that was prepared to learn how to plaster straw bales. We also got our architect, Christian on the right, to show us how to plaster straw bales. Unfortunately our previous attempt to plaster the western wall all got
washed off. The weather from the west is just to heavy for our mud and lime plaster. We want to Christiaan for his demo and also Dave for the sieve/screen and Julius for the schaffolding.

-o0o------------------------------

Hierdie week het ons daarin geslaag om 'n goeie werker, Danie links in die foto, te kry wat bereid is om te leer hoe om strooibale te pleister. Ons het ook ons argitek, Christian aan die regterkant, gekry om ons te wys hoe om strooibale te pleister. Ongelukkig het ons vorige poging heeltemal afgewas
in die reën. Die weer van die weste is net te swaar vir ons modder en kalk pleister. Ons wil Christiaan bedank vir sy moeite en vir ook Dave bedank vir die sif en Julius vir die steiers.

vriendelike groete
Ludwig, Danie en Christiaan

Sunday, 25 January 2015

The Corn Flake Traveller visited the - aardskip com - was besoek deur 'n Englse filmspan - Goto the weblog for more info.

Die jaar gaan 'n bietjie dol en ons het nog glad begin om aan die aardskip te werk nie. Eerste week het ons besoek gehad van my suster en swaer. Nog die selfde week het ons Joanelle, my oudst,e na Jeffreysbaai geneem. Sy gaan daar begin by haar eerste werk. Ons is baie trots op haar sy het ook haar Honneurs in Kommunikasiekunde met lof geslaag.

Die tweede week het ek die binnenshuis se tuin 'n bietjie onderhande geneem. Ongelukkig vaar ons tuin in die sommer maande, November tot Februarie, baie swak. Aangesien ons geen direkte sonlig in die huis kry nie, wil die groente nie dra nie en die plantebak bly effens te nat.

Hierdie week het ons 'n filmspan van Engeland gekry en van die lede is niemand minder as Mick Hobday the Corn Flake Traveler. Hy het in 68 lande graanvlokkies geëet. Hier is sy webwerwe:
https://twitter.com/thebigcornflake
https://www.facebook.com/Corn.Flake.Traveller
http://www.cornflaketraveller.com/

Mick (Liverpool) was saam Richard Pears (Lexester) en Hanneke van Linge (JHB) by die aardskip en hulle het omtrent alles gefilm. Die volgende dag het hulle deur gery na Bloemfontein om die Qala Phelang Tala projekte te gaan verfilm.

Ons het self ook na Bloemfontein gegaan vir Arno, ons seun. Hy het gegaan vir 'n onderhoud om te gaan werk in VSA by 'n rond reisende karnaval.

Volgende week gaan ons begin om die weste muur te pleister.

-o0o------------------------------

This year is going a little bit crazy and we have not started working on the earthship yet. The first week my sister and brother in law visited us. The very same week we took our eldest Joanelle to Jeffereysbay where she started her first job. We are very proud of her she passed her Honors in
Communication with distinction.

The second week I cleaned up the inside garden. Unfortunately our garden is not doing well from November to February. Since the garden do not get any direct sunlight, the vegetables does not bear.

This week we got a film crew of England and one of the members is none other than Mick Hobday the Corn Flake Traveler. He ate corn flake in 68 countries.
Here is his web sites:
https://twitter.com/thebigcornflake
https://www.facebook.com/Corn.Flake.Traveller
http://www.cornflaketraveller.com/


Mick was here with Richard Pears and Hanneke van Linge at the earthship and filming just about everything. The next day they drove to Bloemfontein to film the Qala Phelang Tala projects.

We also went to Bloemfontein for our son Arno where he went for an interview for work in US, at a traveling carnival.

Next week we will begin to plaster the western wall.

vriendelike groete
Ludwig en Retha Everson
Pos: Posbus 186, Orania 8752, Suid Afrika
Sel: +27 53 207 0029
Tel: +27 73 134 9671

Web: http://www.aardskip.com
Bakkies: http://www.facebook.com/groups/aardskip
GPS: -29.8168,24.4115

Aardskip donations / skenkings
Bank: ABSA
Swift code: ABSAZAJJ
Branch: 632005
Account name: LRHV Everson
Account nr: 9272495193
Reference: Aardskip

Thursday, 1 January 2015

Voorspoedige 2015 - www . aardskip . com - Prosperous 2015. - Goto the weblog for more info.

The sun rose for the last time in 2014.
Make in 2015 the earth your ship
heaven your port,
the Bible your map
God your captian
faith your flag
prayer your compass and you will never run on aground!
Love, peace, happiness, health and prosperity for 2015.

Thanks again for all the donations and special thanks to the anonymous
donations.


-o0o----------------------------------------


Die son het die laaste keer opgekom vir 2014.
Maak in 2015 die aarde jou skip,
die hemel jou hawe,
die Bybel jou kaart,
God jou stuurman,
geloof jou vlag,
gebed jou kompas en jy sal nooit op die rotse loop nie!
Liefde, vrede, geluk, gesondheid en voorspoed vir 2015.

Weereens dankie vir alle donasies en spesiale dank aan die anonieme
skenkings.


-o0o----------------------------------------

Groete/Greeting
Ludwig, Retha, Joanelle & Arno Everson

Friday, 19 December 2014

Homeschoolers visited the - www.aardskip.com - Hier word nie gewerk in die vakansietyd, maar besoeker kry ons wel.

Lees wat sê die tuisskolers:

Delarey - Baie dankie vir die leker dag en die vrae en antwoorde.
Lise, Desirèe en Cherié - Baie dankie dit was baie lekker en interessant.
Leintjie - Baie dankie oom vir die toer en oom se water is baie lekker!!!

Lana - Dankie vir jou geduld met die kinders, ons sal die skoolprojekte
bring.


Hierdie week het ons ook 'n Sonkrag Kursus aangebied, wat baie suksesvol was en wat deur 11 mense bygewoon was.

-o0o--------

Here is what the homeschoolers say:

Delarey - Thank you for the nice day and the questions and answers.
Lise, Desirèe and Cherié - Thank you, it was great and interesting.
Leintjie - Thank you for the tour uncle and uncle's water is delicious !!!

Lana - Thank you for your patience with the children, we will bring the school projects.


This week we also presented a Solar Course, which was very successful and was attended by 11 people.

vriendelike groete
Ludwig en Retha Everson

Sunday, 14 December 2014

Sunnette Bridges en vriende het kom kuier. - www.aardskip.com - We had a very pleasant visit from Sunette and her comment was in one word WOW!

Sunette was in Orania vir 'n boeresportdag en sy en haar vriende het gebruik gemaak van die geleëntheid om die aardskip te kom besoek. Ek moet sê ons was heerlik veras hoe gemaklik sy met net mooi enige iemand kan gesels.

Dankie aan Dick Davel wat dit moontlik gemaak het dat sy Orania kon besoek het.

Op die web werf www.aardskip.com is daar nog 'n foto van haar te sien.

-o0o--------

Sunette Bridges (http://sunettebridges.co.za/music-store/) was in Orania for a "boeresportdag" and she and her friends took advantage of the opportunity to visit the earthship.

On the www.aardskip.com is another photo of her.

https://www.facebook.com/pages/Sunette-Bridges-News-Page/625786784156926

vriendelike groete
Ludwig en Retha Everson